TOUR

Option1: Câu cá ngắm san hô Nam đảo Option2: Câu cá – Ngắm san hô Bắc Đảo Phú Quốc Option3: Ngắm hoàng hôn & thẻ mực đêm Option4: Tham quan Nam Đông Đảo...

Option4: Tham quan Nam Đông Đảo

9:00 – 15:00: Rượu Sim (đặc sản xứ đảo) Trại nuôi cấy ngọc trai Nhà tù Phú Quốc (nhà lao Cây Dừa) Nhà thùng sản xuất nước mắm (đặc sản xứ đảo) T...