CHUYỂN KHOẢN ĐẶT CỌC TIỀN PHÒNG

NHÀ NGHĨ KHÁCH SẠN HÀ PHÁT
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN ĐẶT CỌC PHÒNG:
CHỦ TÀI KHOẢN: VÒNG MÙI KÍN
VietcombankPhu Quoc.
0091.00034.9712

Agribank Phu Quoc
7790.2051.32674

BIDV PHU QUOC
7531.00000.10104

Dong A Bank
0110278509

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *