CHUYỂN KHOẢN ĐẶT CỌC TIỀN PHÒNG

NHÀ NGHĨ KHÁCH SẠN HÀ PHÁT THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN ĐẶT CỌC PHÒNG: CHỦ TÀI KHOẢN: VÒNG MÙI KÍN VietcombankPhu Quoc. 0091.00034.9712 Agribank Phu Quoc 7790.2051.32674 BIDV PHU QUOC 7531.00000.10104 Dong A Bank 0110278509